กิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: