กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระแก้ว เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระแก้ว เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนสมาคมไลออนส์ ณ โรงเรียนสมาคมไลออนส์ บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 5 ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว


Share: