กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวง

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวปุญญิสา เหยือกเงิน นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ พร้อมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมทำความสะอาด ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ ณ วัดคลองพัฒนา หมู่ที่ 12 บ้านคลองพัฒนา ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว


Share: