กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายชนาธิป โคกมณี ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ สถานที่ราชการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมกวาดเศษใบไม้ เก็บขยะ และปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านคลองยาง หมู่ที่ 12 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา​ จังหวัดสระแก้ว


Share: