กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ ประวัติวงค์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า กวาดถนน เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว


Share: