กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 12.20 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ ทาสีรั้วโรงเรียน และตัดกิ่งไม้ ณ โรงเรียนบ้านป่าระกำ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: