กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดคูคลอง เก็บผักตบชวา เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดคูคลอง เก็บผักตบชวา เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว หมอบหมายนางสาวปุญญิสา เหยือกเงิน นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ พร้อมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 คน เข้าร่วมพิธีการดังกล่าว ณ คลองกุดตาโป้ หมู่ที่ 10 บ้านวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share: