กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในวันมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในวันมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณวัดทัพเสด็จ และเก็บกวาดเศษใบไม้ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนางสาวจุรีย์ เทียมพัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พร้อมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ จำนวน 3 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดทัพเสด็จ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว


Share: