กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทาสีรั้วศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทาสีรั้วศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวรัชฎาภรณ์ แหวนเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: