กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน หน่วยงานสั่งกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ONE TEAM สระแก้ว) และประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และปลูกตันไม้รอบๆ บริวณฝ่ายน้ำล้น ณ ฝ่ายน้ำล้นบ้านคลองหินปูน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว


Share: