กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายใต้โครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสุวิภา ปุณณะเวส วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายใต้โครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมาย นายสหยศ ทองคำ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว


Share: