กิจกรรมการเดินแบบผ้าไทย “สระแก้วผ้าไทยใส่ให้สนุก”

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกิจกรรมการเดินแบบผ้าไทย “สระแก้วผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย รวมถึงการต่อยอดผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสระแก้ว ให้คงอยู่ไปยังรุ่นลุกรุ่งหลาน โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งร่วมเดินแบบผ้าไทย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: