การเพิ่มช่องทางในการตรวจสอบสถานะเงินอุดหนุนฯ ด้วยตนเอง ผ่านแอปฯ “เงินเด็ก”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ การเพิ่มช่องทางในการตรวจสอบสถานะเงินอุดหนุนฯ ด้วยตนเอง ผ่านแอปฯ “เงินเด็ก” 🥳🥳

📱สามารถตรวจสอบสถานะเงินอุดหนุนฯ ด้วยตนเอง ได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” ดาวน์โหลดง่าย ใช้ได้เลย รีบมาดาวน์โหลดไปใช้กันนะ🎈🎈

✅ ดาวน์โหลดแอปฯ “เงินเด็ก” ได้ที่ AppStore และ PlayStore

#เงินเด็ก#เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด#กรมกิจการเด็กและเยาวชน


Share: