การลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นางภาพิยา ลิ้มประสิทธิ์ศักดิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอวังน้ำเย็น รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค เบื้องต้น และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหากรณีฉุกเฉิน จำนวน 2 ครอบครัว ครอบครัวละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท และมอบผ้าห่มนวมจำนวน 2 ผืน ณ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว


Share: