การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนโครงการด้านสังคมระดับพื้นที่ตามแผนพัฒนาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2567

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ ผู้อำนวนการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 (ชลบุรี) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนโครงการด้านสังคมระดับพื้นที่ตามแผนพัฒนาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนโครงการด้านสังคมในระดับพื้นที่ ให้ตรงตามบริบทของแต่ละจังหวัด โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เขต อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


Share: