การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดและมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมแก่หน่วยงานที่ผ่านการประเมินประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 53 แห่ง โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: