การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านครอบครัวระดับจังหวัดประจำปี 2565 และพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัดประจำปี 2565 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว


Share: