การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค กัมพูชา – ไทย ด้านภูมิภาคทหารที่ 5 กองทัพภาคที่ 1 ครั้งที่ 29 (RBC-29)

วันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2566 พล.ท.พนา แคล้วปลอดทุกข์ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค กัมพูชา – ไทย ด้านภูมิภาคทหารที่ 5 กองทัพภาคที่ 1 ครั้งที่ 29 (RBC-29) โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และคณะกรรมการฝ่ายไทย และมีพล.อ.ไอ สัม โอน ผู้บัญชาการภูมิภาคที่ 5 ประเทศกัมพูชา พร้อมด้วย นายอุม เรีย เตรีย ผู้ราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา พร้อมคณะกรรมการฝ่ายกัมพูชา เข้าร่วมประชุมฯ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ณโรงแรม ANG KOR MIRACLE จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา


Share: