การประกวดผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ระดับจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ระดับจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นตัวแทนในระดับจังหวัด เข้าร่วมการประกวดในระดับภาคต่อไป โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนางสาวรัชฎาภรณ์ แหวนเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


Share: