การบรรยายแนวทางการดำเนินงาน และประวัติความเป็นมาของระบบสหกรณ์ที่สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเยี่ยมชม และรับฟังการบรรยายจากสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น ถึงแนวทางการดำเนินงาน และประวัติความเป็นมาของระบบสหกรณ์ที่สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว ณ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว


Share: