พิธีมอบบ้านพอเพียงผู้ยากจน/ยากไร้ “โครงการบ้านพอเพียงชนบท “

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีมอบบ้านพอเพียงผู้ยากจน/ยากไร้ “โครงการบ้านพอเพียงชนบท ” เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ ให้กับผู้ประสบปัญหา จำนวน 13 หลัง โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับนายอำเภอเมืองสระแก้ว จิตอาสา 904 จังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ๆ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีรับมอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีรับมอบถุงยังชีพ และน้ำดื่มจากนายวัฒนา อิสระไพจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคกลางผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 115 ชุด เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว โดยมีนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน และรับมอบถุงยังชีพ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทีม One Home wม. จังหวัดสระแก้ว ณ บริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาสำนักงานจังหวัดสระแก้ว กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว โบราณที่สำคัญ และเก่าแก่ของจังหวัดสระแก้วให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ในโอกาสนี้ นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:การแถลงข่าว กรณีประสานกับสถานทูตไทยประจำกรุงพนมเปญ และผู้ช่วยทูตตำรวจไทย ประจำประเทศกับพูชา

วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ นักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในการแถลงข่าว กรณีประสานกับสถานทูตไทยประจำกรุงพนมเปญ และผู้ช่วยทูตตำรวจไทย ประจำประเทศกับพูชา เพื่อช่วยเหลือคนไทยซึ่งถูกหลอกลวงและไปตกทุกข์ได้ยากที่ประเทศกัมพูชากลับประทศไทยได้อย่างปลอดภัย จำนวน 59 คน โดยมี นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการแถลงข่าวดังกล่าวด้วย ณ บริเวณด่านพรมแดนไทยกัมพูชาบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้ มอบหมายให้ นางสาวรัชฎาภรณ์ แหวนเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังและสวัสดิการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อเร่งรัดผลการดำเนินคดีค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีเปิดโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 3/2565

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 3/2565 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับทีม One Home พม. จังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมนันทนาการ วาดรูป ระบายสี มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนและมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ รวมทั้งสิ้น 40 ครอบครัว เป็นเงิน 60,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และให้คำแนะนำบริการ ตามภารกิจกระทรวง พม. ณ โรงเรียนบ้านคลองทราย หมู่ที่ 8 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว


Share:งานวันคนพิการสากลประจำปี 2564 จังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2564 จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่คนพิการ พร้อมกับมอบของขวัญปีใหม่และของรางวัล โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรด้านคนพิการ อาสาสมัครสถาบันการศึกษา เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน ร่วมงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 400 คน ณ ลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share:โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 2/2565 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับ ทีม One Home พม. จังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมนันทนาการ วาดรูป ระบายสี มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน และมอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ รวมทั้งสิ้น 40 ครอบครัว เป็นเงิน 60,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และให้คำแนะนำบริการ ตามภารกิจกระทรวง พม. ณ วัดละลมติม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว


Share:งานวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2564

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 06.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2564 พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง พิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชจำลอง เพื่อความเป็นสิริมงคล และแสดงถึงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร และอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share:กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด บริเวณวัดหนองกระพ้อ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด บริเวณวัดหนองกระพ้อ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และร่วมทำความสะอาด พัฒนาปรับภูมิทัศน์ โดย นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้วพร้อมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดหนองกระพ้อ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการที่เข้ามาติดต่อราชการ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับหน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และร่วมมอบรถโยกให้กับคนพิการ จำนวน 5 คัน ณ ห้องศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial