กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ONE TEAM สระแก้ว) ได้ร่วมกิจกรรมพิธีสงฆ์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว พร้อมวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว


Share:สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางมัทนา สุวัณณสส์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ทีม ONE HOME) ได้ร่วมกิจกรรมพิธีสงฆ์ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ลานหน้ำศาลากลางจ้งหวัดสระแก้วและลงนามถวายพระพร พร้อมการมอบทุนการศึกษานักเรียน ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว


Share:โครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชน”

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชน” ณ วัดวังแดง /วัดวังเทพนิมิตร /วัดเกศแก้ว (ม.5/9/4) ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็นจ.สระแก้ว หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ทีมONE HOME สระแก้ว) ร่วมลงพื้นที่และรับฟังปัญหาเพื่อวางแนวทางบูรณาการให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจ ทั้งนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยจำนวน 20 ครอบครัว ๆ ละ 2,000 บาท


Share:“พม.ไม่ทิ้งกัน”ชุมชนปลอดภัยสู้ภัยโควิด-19

นางสาวจันทนา พิริยะขจร รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับ One Home หน่วยงานในสังกัด พม. จังหวัดสระแก้ว ได้จัดโครงการ “พม.ไม่ทิ้งกัน” ชุมชนปลอดภัยสู้ภัยโควิด-19 โดยได้มอบนมผงเครื่องอุปโภคบริโภค และข้าวกล่อง จำนวน 1,000 กล่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาขอรับบริการ ช่วยเหลือช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว ธนาคาร ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน


Share:พม.ช่วยเหลือแล้ว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุาย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบเครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน


Share:พม.ช่วยเหลือแล้ว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ได้ให้การช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3,000 บาท  แม่-ลูกพิการ ไม่มีคนจ้างงานขาดรายได้


Share:โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม 2562


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial