รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ค่าตอบแทน 8,300 บาท/เดือน จำนวน 1 อัตรา
สามารถสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
โทร 0-3742-5068 ในวันราชการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


Share:ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

👉ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.

👉สถานที่สอบ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ติดต่อสอบถาม 0-3742-5068 หรือรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้👇👇


Share:รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

📢📢ประกาศ!!! 📢📢รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ค่าตอบแทน 8,300 บาทจำนวน 1 อัตราสามารถสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทร 0-3742-5068 ในวันราชการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


Share:📢📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

📌การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงิน และบัญชี ได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ปรากฎว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสมารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


Share:ประกาศ!! การดำเนินการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในการดำเนินการประเมินครั้งที่ ๑ เพื่อเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว

โดยดำเนินการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 นั้น
📌บัดนี้ ‼️ การดำเนินการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่า ไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือก


Share:ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงิน และบัญชี ได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ปรากฎว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสมารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial