ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

👉 รายงานตัว ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

👉 สถานที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
ติดต่อสอบถาม 0-3742-5068
👇หรือรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

👉 ประกาศรายชื่อ 👈


Share:ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

🏢 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท


📅 วันเวลาที่รับสมัคร 19 – 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ในวันและเวลาราชการ
ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว
📃สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทร 0-3742-5068 ในวันและเวลาราชการ


👉 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 👈


Share:ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

👉 รายงานตัว ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

👉 สถานที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
ติดต่อสอบถาม 0-3742-5068
👇หรือรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

👉 ประกาศรายชื่อ 👈


Share:ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

👉 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.

👉 สถานที่สอบ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ติดต่อสอบถาม 0-3742-5068
👇👇หรือรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

👉 ประกาศรายชื่อ 👈


Share:ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
👉 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 4

ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 👇

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ <<


Share:ประกาศ!!! รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศ!!! รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
วันเวลาที่รับสมัคร 28 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ.2565
ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว สามารถสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทร 0-3742-5068 ในวันเวลาราชการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
>>ประกาศรับสมัคร<<


Share:รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
สามารถสมัครได้ที่ >> https://m-society.thaijobjob.com/ <<
ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564

รายละเอียด


Share:บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

👉ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้👇


Share:ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์


👉 ในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.

👉 สถานที่สอบ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ติดต่อสอบถาม 0-3742-5068 หรือรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 👇👇

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ downlond-e1588922529505.png


Share:ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสระขวัญ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial