การเพิ่มช่องทางในการตรวจสอบสถานะเงินอุดหนุนฯ ด้วยตนเอง ผ่านแอปฯ “เงินเด็ก”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ การเพิ่มช่องทางในการตรวจสอบสถานะเงินอุดหนุนฯ ด้วยตนเอง ผ่านแอปฯ “เงินเด็ก” 🥳🥳

📱สามารถตรวจสอบสถานะเงินอุดหนุนฯ ด้วยตนเอง ได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” ดาวน์โหลดง่าย ใช้ได้เลย รีบมาดาวน์โหลดไปใช้กันนะ🎈🎈

✅ ดาวน์โหลดแอปฯ “เงินเด็ก” ได้ที่ AppStore และ PlayStore

#เงินเด็ก#เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด#กรมกิจการเด็กและเยาวชน


Share:ประชาสัมพันธ์สื่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สู่การปฏิบัติ

สำนักงานพัฒนาสังคมและควงามมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สู่การปฏิบัติ ผ่านรูปแบบภาพยนตร์การ์ตูน Animation จำนวน 7 ตอน สามารถรับชมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้นะคะ

ตอนที่ 1 OPEN UP บ้านนี้ฉันรัก “พม.มาแล้ว”

LINK: EP1 https://youtu.be/lPyh6aHnthQ

ตอนที่ 2 “เปราะบางคืออะไร”

LINK: EP2 https://youtu.be/0FIaw05AWtQ

ตอนที่ 3 “เราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางได้อย่างไร

LINK: EP3 https://youtu.be/jaCLNtiocx8

ตอนที่ 4 “สมุดพกครอบครัว”

LINK: EP4 https://youtu.be/OtZKpj-xSiM

ตอนที่ 5 “SANDBOX 5 มิติ”

LINK: EP5 https://youtu.be/IaGLiLXgiy0

ตอนที่ 6 “1 ตำบล 1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล”

LINK: EP6 https://youtu.be/AyYaeLj_Gyg

ตอนที่ 7 “หัวใจแห่งความสุข”

LINK: EP7 https://youtu.be/VFaKRF6qXy8


Share:ขอเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ (ATP) หลักสูตรงานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ (ATP) นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา เข้ารับการอบรมดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ร่วมถึงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 👉ลิงก์ https://tinyurl.com/mx78t9pm
รายละเอียดเพิ่มเติม👉ลิงก์ https://tinyurl.com/mwz5dw58
หรือ โทรศัพท์ 0 2659 6762 , 0 2659 6763


Share:เชิญร่วมตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
ปี พ.ศ. 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จากสํานักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
ปี พ.ศ. 2565 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้ที่ลิงก์ https://opdc22.bitco.ltd/ หรือสแกน QR code ที่ปรากฏด้านล่าง
#ทุกความเห็นมีความหมาย #อํานวยความสะดวก #betterservice


Share:ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครองค์กรณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล AOSWADA ของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครองค์กรณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล AOSWADA ของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ดังต่อไปนี้
แบบฟอร์มใบสมัคร 👉 https://shorturl.at/sMT13
แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ 👉 https://forms.gle/Q1EHr7L8Cni8phRL7
ประกาสรับสมัคร 👉 https://shorturl.at/hizF6


Share:ขอเชิญชวนพ่อ แม่ พี่ น้อง รณรงค์แสดงพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เนื่องในโอกาศ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนพ่อ แม่ พี่ น้อง รณรงค์แสดงพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสังคมไทยพ้นภัยจากปัญหายาเสพติด
แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร 1386


Share:ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บุคลากร/องค์กร ร่วมส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บุคลากร/องค์กร ร่วมส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
📌 โดยขอให้จัดส่งข้อมูลประวัติผลงานดีเด่นย้อนหลังระหว่าง ปี 2561 – 2565 พร้อมหลักฐานและภาพประกอบ รูปละ/แห่งละ/คณะละ จำนวน 2 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล ส่งให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ภายในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 และ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ https://rb.gy/iyhday
👉 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.m-culture.go.th/sakaeo หรือ 0 3742 5029 -30


Share:ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์การ และผู้ที่สนใจ ส่งเรื่องจริงของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์การ และผู้ที่สนใจ ส่งเรื่องจริงของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
📌 โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบกรอกประวัติให้กับสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้ที่
📮เลขที่ 257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
👉สแกน​ QR Code ​ดาวน์โหลด​เอกสารตามด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ👇
👉สอบถามรายละเอียดได้ที่ http://www.ncswt.or.th/


Share:การรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน และศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์
📌การรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน และศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม ผ่านทางสายด่วน
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 👉1567👈
สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม👉1300👈


Share:ณรงค์การลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ 100 เปอร์เซ็นต์

จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ รณรงค์การลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย ที่มา : กรมการขนส่งทางบก


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial