ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธ ...
อ่านต่อ

โครงการเสริมแกร่งผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธา ...
อ่านต่อ

กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก” จังหวัดปราจีน – จังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้การต้ ...
อ่านต่อ

โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของทีมวิทยากรด้านครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จั ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุประสบปัญหาทางสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial