ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบบ้านพอเพียงผู้ยากจน/ยากไร้ “โครงการบ้านพอเพียงชนบท “

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพ ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ และติดตามการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัง ...
อ่านต่อ

พิธีการเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรม 5 ชาติพันธุ์

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. นายวัลลภ ประวัติวงศ์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีการเ ...
อ่านต่อ

โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.ใหม่) ขยายเครือข่ายขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลคลองหาด

วันที่ 8 เมษายน 2565 นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธา ...
อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระ ...
อ่านต่อ

การประกวดผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ระดับจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เ ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial