พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนายธวัชชัย มลาวรรณ์ ผอ.ศูนย์บริการคนพิการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติด และอาชญากรรม จังหวัดสระแก้วตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้ว เป็นประธานพิธีปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติด และอาชญากรรม จังหวัดสระแก้วตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรณรงค์ป้องกัน กวาดล้าง การก่ออาชญากรรม รวมถึงการลดความรุนแรงที่สงผลกระทบต่อชีวิตและร่างกายเนื่องจากยาเสพติด โดย นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ จำนวน 7 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และร่วมปล่อยขบวนรถ ณ ลานพระบรมราขานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:ลงพื้นที่มอบบ้าน ให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางกัญญารัตน์ รจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานมอบบ้าน ให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 5 ราย ตามโครงการการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสระแก้ว ในพื้นที่ตำบลหนองแวง และตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา เวลา 18.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีมอบบ้านในโครงการกาชาดรวมใจสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีมอบบ้านในโครงการกาชาดรวมใจสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 4 หลัง โดย นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับ ทีม One Home พม.จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม หลังละ 3,000 บาท รวมถึงมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับครอบครัวผู้ประสบปัญหา ณ ตำบลช่องกุ่ม, ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร และตำบลหนองสังข์, ตำบลหนองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานเปิดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ถุง มอบให้แก่ประชาชน และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม จำนวน 1 ราย และมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และร่วมเชิญถุงพระราชทานมอบให้กับประชาชนในพื้นนที่ จำนวน 500 ราย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเขาดิน ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว


Share:กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ชมรมแม่ข้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมมอบอาหารกลางวัน เครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่เด็กครอบครัวคนพิการ และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 135 ชุด ณ อาคารพวงชมพู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก” จังหวัดปราจีน – จังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับ นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ ประธานคณะสมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะ ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน “กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก” จังหวัดปราจีน – จังหวัดสระแก้ว เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ที่บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด แนวทางการส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล พร้อมสร้างสัมพันธ์ทางการค้าของไทย – กัมพูชา โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และได้ชี้แจงผลการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน และที่ดินทำกินในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ พม. ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระมหามงคลวชิราทร (หลวงปู่บุดดา ปัญญาธโร)

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระมหามงคลวชิราทร (หลวงปู่บุดดา ปัญญาธโร) และคณะสงฆ์วัดป่าใต้พัฒนาราม จำนวน 10 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลกับกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนจังหวัดสระแก้ว โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวรหน้าศาลากลังจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีมอบโล่ เข็มประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น (อพม.) ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ เข็มประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น (อพม.) ประจำปี 2564 และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น (อพม.) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial