พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปีพุทธศักราช 2566 ครั้งที่ 2/2566

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปีพุทธศักราช 2566 ครั้งที่ 2/2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคล และน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดหนองคุ้ม ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 จังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 11.30 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย หน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดสระแก้ว หัวหน้าหน่วยงานราชการ นายอำเภอวัฒนานคร ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คนพิการทุกประเภท ครอบครัวคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาเอกชน องค์กรคนพิการ อาสาสมัครพัฒนาสังคม และประชาชนทั่วไป จำนวน 600 คน ณ ที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share:โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวรัชฎาภรณ์ แหวนเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ วัดเหล่าอ้อย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับหน่วยงานทีม One Home wม. จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว


Share:พิธีลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวรัชฎาภรณ์ แหวนเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว​จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนางสาวรัชฎาภรณ์ แหวนเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมกับหน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการวาดรูป ระบายสี มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 20 ครอบครัว มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยผู้ยากไร้จำนวน 20 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 40 ครอบครัว พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และให้คำแนะนำบริการ ตามภารกิจกระทรวง พม. ณ โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี​ ตำบลคลองหินปูน​ อำเภอวังน้ำเย็น​ จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธี บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำจังหวัดสระแก้ว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 06.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี บวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว และพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้วและงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้วประจำปี 2565 ครบรอบ 29 ปี โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมลคล ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว และบริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้แทนองค์กรเอกชนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 11/2565

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้แทนองค์กรเอกชนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 11/2565 เพื่อติดตามสถานการณ์ในจังหวัดสระแก้ว พิจารณาแก้ไขปัญหาสำคัญของจังหวัด และมีพิธีมอบโล่ เกียรติคุณรางวัลคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดสระแก้ว รางวัลอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น รางวัลศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ดีเด่น รางวัลศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ระดับดีมาก จำนวน 4 แห่ง และรางวัลองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จำนวน 2 แห่ง โดยมีนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงานและเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว รวมถึงติดเข็มกลัดเพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนายธวัชชัย มลาวรรณ์ ผอ.ศูนย์บริการคนพิการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติด และอาชญากรรม จังหวัดสระแก้วตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้ว เป็นประธานพิธีปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติด และอาชญากรรม จังหวัดสระแก้วตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรณรงค์ป้องกัน กวาดล้าง การก่ออาชญากรรม รวมถึงการลดความรุนแรงที่สงผลกระทบต่อชีวิตและร่างกายเนื่องจากยาเสพติด โดย นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ จำนวน 7 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และร่วมปล่อยขบวนรถ ณ ลานพระบรมราขานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial