ขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานพัฒนาสังคมแล้วความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

📌 โดยให้ผู้สอบผ่านในลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ในวัน พุธ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาสังคมแล้วความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว รายละเอียดตาเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
>> ประกาศรายชื่อ <<


Share:ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-11.00 น
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

>> ประกาศราชื่อ <<


Share:ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น
ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

>> ประกาศรายชื่อ <<


Share:ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการ จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
📌 วันเวลาที่รับสมัคร 1 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
📌 ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว
👉 สามารถสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทร 0-3742-5068 ในวันเวลาราชการ
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้👇
>> เอกสารแนบ <<


Share:ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

📣สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว
📌ขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง
👉ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
👉เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ จังหวัด
ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งข้างต้น ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้👇

>> ประกาศจังหวัดสระแก้ว <<


Share:ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

📢📢ประกาศ!!! 📢📢
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
👉 รายละเอียดตำแหน่ง >> shorturl.at/afNZ7 <<
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์จังหวัด จำนวน 1 อัตรา
👉 รายละเอียดตำแหน่ง >> shorturl.at/abJV0 <<
ค่าตอบแทน 15,000 บาท
📌วันเวลาที่รับสมัคร 4 – 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565
📌ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว
👉 สามารถสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทร 0-3742-5068 ในวันเวลาราชการ
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้👇
>> เอกสารแนบ <<


Share:ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

👉 รายงานตัว ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

👉 สถานที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
ติดต่อสอบถาม 0-3742-5068
👇หรือรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

👉 ประกาศรายชื่อ 👈


Share:ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

🏢 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท


📅 วันเวลาที่รับสมัคร 19 – 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ในวันและเวลาราชการ
ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว
📃สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทร 0-3742-5068 ในวันและเวลาราชการ


👉 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 👈


Share:ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

👉 รายงานตัว ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

👉 สถานที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
ติดต่อสอบถาม 0-3742-5068
👇หรือรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

👉 ประกาศรายชื่อ 👈


Share:ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

👉 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.

👉 สถานที่สอบ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ติดต่อสอบถาม 0-3742-5068
👇👇หรือรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

👉 ประกาศรายชื่อ 👈


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial