👩‍👩‍👧‍👦 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ครอบครัววิถีใหม่ไร้ความรุนแรง”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
🎥 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ
👩‍👩‍👧‍👦 ในหัวข้อ “ครอบครัววิถีใหม่ไร้ความรุนแรง?”
.
🎈 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
🤩 หลักเกณฑ์การประกวด 👇
https://drive.google.com/…/1lRTCvkv3QAgmUabcg0USiE…/view
🤩 แบบฟอร์มใบสมัคร 👇
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeMTnsABlnudX…/viewform
.
🎁 ประกาศผลการตัดสินวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ทาง http://www.dwf.go.th/ และ Page Facebook กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
📍 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
📧 E-mail : creativeca.team@gmail.com
☎️ โทร : 061 403 8239


Share: