โครงการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อรณรงค์ รวมพลังแสดงศักยภาพผู้สูงอายุ และยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม พัฒนาเครือข่ายครอบครัวให้เข้มแข็ง และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมกิจกรรมการพัฒนาสังคม โดยมีนายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับ และมีนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน และร่วมรดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ณ สวนสาธารณะ สระแก้ว-สระขวัญ เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: