โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพิการ (อพมก.) และอพม.ใหม่ สู่สวัสดิการสังคมยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้วจัดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพิการ (อพมก.) และอพม.ใหม่ สู่สวัสดิการสังคมยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัด สระแก้ว รุ่นที่ ๑ โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว โดยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.ใหม่) เข้าร่วมอบรม จำนวน 130 คน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว


Share: