โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.ใหม่) ขยายเครื่อข่ายขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านแก้ง

วันที่ 4 เมษายน 2565 นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.ใหม่) ขยายเครื่อข่ายขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านแก้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจและเป็นจิตอาสาที่ประสงค์ทำงานด้านสังคม และพร้อมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่ จำนวน 65 คน เข้ารับการอบรมและแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการทำงานในพื้นที่ ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปปัญญาสระแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: