โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 9/2564)

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนกรกฎาคม 2564 (จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 9/2564) โดยมี นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมลัความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับทีม ONE HOME พม.จังหวัดสระแก้ว ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการ วาดภาพ ระบายสี มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 20 ครอบครัว และเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย จำนวน 20 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 40 ครอบครัว เป็นเงิน 60,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และให้คำปรึกษาแนะนำบริการตามภารกิจกระทรวง พม. ณ ศาลาการเปรียญวัดโคกสัมพันธ์ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้


Share: