โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8/2564)

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8/2564) โดยมีนางกัญญารัตน์ จิรจินดา ทีม ONE HOME พม. จังหวัดสระแก้ว และข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการ วาดภาพ ระบายสี มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 20 ครอบครัว และเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย จำนวน 20 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 40 ครอบครัว เป็นเงิน 80,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และให้คำปรึกษา แนะนำบริการตาม ภารกิจกระทรวง พม. ณ โรงเรียนป้านชับมะนาว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว


Share: