เปลี่ยนผู้เสพ -เป็น- ผู้ป่วย

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ Infographic เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย และ 5 เทคนิค เปลี่ยนคนติดยาเสพติดเป็นคนใหม่

ที่มา : สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม


Share: