การประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 31 และร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2566

วันที่ 21 ตุลาคม 2566 นางกนกวรรณ สิงห์กาล พัฒนาสังคมนละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 31 ภายใต้หัวข้อ การจัดสวัสดิการเติมเต็มครอบครัว (Family Support Service) โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาฯ และร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2566 เพื่อแสดงความยินดีกับอาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นของจังหวัดสระแก้ว รวม 2 รางวัล โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในธีมอบโล่ฯ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลลูม ชั้น 4 โรงนรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนซันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


Share: