สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”พร้อมด้วย นางมัทนา สุวัณณุสสั สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว หน่วยงานทีม One Home จังหวัดสระแก้ว และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน ร่วมเดินรณรงค์การป้องกันลูกน้ำยุงลาย และร่วมปลูกต้นไม้รอบๆบริเวณบ่อน้ำของหมู่บ้านพรสวรรค์ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563


Share: