สักการะศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว สักการะศาลหลักเมือง จังหวัดสระแก้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ และเจ้าหน้าที่ ณ ศาลหลักเมือง จังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: