ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ครอบครัวผู้ประสบปัญหาไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นางภาพิยา ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองนายเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ครอบครัวผู้ประสบปัญหาไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเบื้องต้น และเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหากรณีฉุกเฉิน จำนวน 3,000 บาท ณ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: