ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กประสบอุบัติเหตุตกรถบริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา เวลา 09.00 น. นางเยาวรัตน์ โพธสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว พร้อมกับ นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานทีม One Home พม.จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กประสบอุบัติเหตุตกรถบริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดสระแก้ว เมื่อคืนวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เพื่อให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้สำหรับเด็กณ โรงพยาบาลสมเด็จพยุพระราชสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: