ลงพื้นที่เยี่ยมลุ่มเปราะบาง อำเภอวัฒนานคร

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระเก้ว ลงพื้นที่ร่วมกับ นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร พร้อมด้วย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว (อพม.) ลงพื้นที่เยี่ยมลุ่มเปราะบาง จำนวน 4 ครัวเรือน ในพื้นที่ ตำบสหนองน้ำใส อำภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยให้การช่วยเหลือดังนี้
1. ให้กำลังใจในการดำรงชีวิตแก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ
2. มอบเครื่องอุปโภ – บริโภค เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้น
3. พิจารณาออกบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่


Share: