ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีว่างงาน ไม่มีงานทำ เนื่องจากสถานณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีว่างงาน ไม่มีงานทำ เนื่องจากสถานณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ บรรเทาปัญหาความเดือนร้อน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเบื้องต้น รวมถึงช่วยเหลือด้านจัดหางานให้กับผู้ประสบปัญหา จำนวน 2 ราย ณ บ้านเอื้ออาทร อำเภอเมืองสระแก้ว และบ้านใหม่หนองบัวทอง ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว


Share: