ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย และมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค เบื้องต้น

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางภาพิยา ลิ้มประสิทธิ์ศักดิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอวัฒนานครเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค เบื้องต้น และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหากรณีฉุกเฉิน จำนวน 1 ครอบครัว รวมเป็นเงิน 2,000 บาท และมอบผ้าห่มนวม จำนวน 1 ผืน ณ ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share: