ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ คนพิการ ประสบปัญหากลุ่มเปราะบาง

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 น. นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ คนพิการ ประสบปัญหากลุ่มเปราะบาง โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค เบื้องต้น จำนวน 4 ราย ณ ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว


Share: