ลงพื้นที่มอบบ้าน ให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีมอบบ้านในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยุ่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 4 ราย โดย นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ ตำบลพระเพลิงและตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์


Share: