ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์รถสามล้อโยกให้กับคนพิการ

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสรแก้ว พร้อมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเทศบาลตำบลท่าเกษม ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์รถสามล้อโยกให้กับคนพิการ จำนวน 1 ราย ณ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังกวัดสระแก้ว


Share: