ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์ (รถสามล้อโยก) ให้แก่คนพิการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลทัพไทยและผู้นำในชุมชน

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย มลาวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์ (รถสามล้อโยก) ให้แก่คนพิการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลทัพไทยและผู้นำในชุมชน จำนวน 1 ราย ในพื้นที่ ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว


Share: