ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับญาติของแรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอล

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางกนกวรรณ สิงห์กาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอวัฒนานคร สาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร พัฒนากรอำเภอวัฒนานคร ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ พบปะพูดคุยกับญาติของแรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจน ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น โดยได้มีการ VDO CALL พูดคุยกับแรงงานไทย จำนวน 3 ราย รายต่อหน้าญาติ ซึ่งเบื้องต้นแรงงนไทยดังกล่าวอยู่ในที่ปลอดภัยและยังไม่ประสงค์ จะเดินทางกลับบ้าน ณ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share: