ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.นางเพ็ญนภา ประวัติวงค์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และนางธิดารัตน์ โสภณ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นำคณะหัวหน้าส่วน หน่วยงานภาครัฐ ผู้นำชุมชน และ อสม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนางสาวธนภรณ์ วิรุฬราช นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนายวิทวัต เสาแก้ว นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยในพระราชานเคราะห์ฯ ทั้งหมดจำนวน 13 ราย โดยทีมที่ 1 พื้นที่อำเภอเขาฉกรรจ์ จำนวน 4 ราย ทีมที่ 2 พื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น จำนวน 9 ราย


Share: