ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ตำบลท่าเกวียน

วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้วร่วมกับปลัดอำเภอวัฒนานคร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่เกวียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ณ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share: