ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้สูงอายุพิการทางการมองเห็น วัย 70 ปี ไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้สูงอายุพิการทางการมองเห็น วัย 70 ปี บ้านไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง ซึ่งอาศัยอยู่กับหลานและเหลน รวม 6 คน จากการตรวจสอบไฟไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยพูดคุยให้กำลังใจ แนะนำบทบาทภารกิจกระทรวง พม. และมอบถุงยังชีพ พม.ปันสุข พร้อมพิจารณามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน และนำเข้าพิจารณาช่วยเหลือเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


Share: