ร่วมต้อนรับ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น และมอบนมผงสำหรับเด็ก

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม พร้อมกับนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวง พม. และผู้บริหารกระทรวง พม. มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น และมอบนมผงสำหรับเด็ก เพื่อนำไปให้แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วพร้อมกับนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มเปราะบาง ประชาชนในพื้นที่ สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าหน่วยงานทีม One Home พม.จังหวัดสระแก้ว ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: